Co-founded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union

Náš příběh

Projekt Building Choices (HOME/2015/AMIF/AG/THBX/8902) je spolufinancován z Fondu pro azyl, migraci a integraci (AMIF) generálního ředitelství pro migraci a vnitřní záležitosti Evropské Komise.

Cílem projektu Building Choices je podpořit pracovní a sociální integraci žen z třetích zemí, které se staly obětmi obchodu s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, v hostitelské společnosti tím, že navrhne nadnárodní intervenční model.

Tento model zahrnuje přípravu a implementaci specifického modelu pracovní integrace, který přispívá k procesu osobního posílení a finanční nezávislosti těchto žen prostřednictvím zaměstnání nebo podnikání stejně jako při pilotní zkušenosti ve městě Madridu.

Tento model se zaměřuje na oběti obchodování s lidmi, které se nemohou nebo nechtějí vrátit zpět do své země původu především kvůli nebezpečí při návratu, riziku že znovu skončí v síti obchodníků s lidmi a budou znovu obchodovány.

Analýza

intervenčních modelů již nabízených ve třech evropských zemích (Španělsko, Rumunsko a Česká republika) pro pracovní a sociální integraci obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v hostitelské zemi.

l

Tvroba nadnárodního modelu

pro sociální a pracovní integraci žen, které jsou obětmi obchodu s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, jejichž návrat není možný a které si přejí úplnou integraci v hostitelské společnosti.

R

Validace modelu

prostřednictvím pilotní zkušenosti s aktivitami zaměřenými na posílení a finanční nezávislost pro tyto ženy v Madridu. Účelem je nastartovat procesy zaměstnanosti a mezd, podnikání a vytváření podnikání v sociální oblasti

Šíření a převod

toho, co jsme zjistili a výsledků získaných z projektu, který hodnotí přizpůsobivost modelu a jak na něj reagovala další klíčová města.

Cílem našeho projektu je přispět k lepšímu porozumění a zapojení sociálního prostředí a blízkých služeb, které pracují na skutečné integraci obětí obchodu s lidmi.

Konečným cílem se podpořit integraci a soběstačnost obětí, které v současnosti nemají opravdovou šanci na návrat. Konečný intervenční model se zaměří na rozvoj cesty osobního posílení tak, aby tyto ženy mohly dosáhnout finanční nezávislosti a zajistit si důstojné životní podmínky prostřednictvím zaměstnání nebo podnikání.