Co-founded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union

ROMANIA

NÁRODNÍ AGENTURA PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

Národní agentura proti obchodování s lidmi (NAATP) jako součást ministerstva vnitra (MIA) je specializovanou strukturou odpovědnou za koordinaci, hodnocení a monitorování provádění ochrany před obchodováním s lidmi a ochrany obětí a politik pomoci veřejnými institucemi na národní úrovni.

JEDNOTLIVÉ FUNKCE NAATP JSOU

1. Vypracovat Národní strategii proti obchodování s lidmi;

2. Vypracovat národní normy v dané oblasti;

3. Stanovit ukazatele a kritéria hodnocení fenoménu obchodování s lidmi;

4. shromažďovat, uchovávat, zpracovávat a analyzovat statistické údaje a informace ve své oblasti odpovědnosti;

5. provádět průzkumy a výzkum týkající se diagnostiky a vývoje fenoménu;

6.Předložit prostřednictvím MIA návrhy na novelizaci a doplnění právních předpisů v dané oblasti;

7. Vypracovat programy a projekty v oblasti prevence obchodování s lidmi a pomoci poskytované obětem obchodování s lidmi a na vyžádání poskytovat potřebnou podporu při provozování programů dalším institucím;

8. Vypracovat programy národního zájmu o předcházení obchodování s lidmi a pomoci poskytované obětem obchodování s lidmi za účelem jejich opětovného začlenění do společnosti.

anitp@mai.gov.ro
+40 21 311 89 82

ELIBERARE ORGANIZACE

eLiberare je rumunská organizace zaměřená na prevenci obchodování s lidmi a sexuální vykořisťování v Rumunsku. Podporujeme lidi, aby předcházeli obchodování s lidmi ve svých vlastních komunitách.

Email: info@eliberare.com
Telephone: +40 314 252 374